Zašto satelitska?

Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, potrebno je detaljno istražiti što nam satelitske antene nude i koje su pogodnosti u korištenju istih.

Naime, satelitske antene su elektromagnetni uređaji koji pretvaraju elektromagnetsku energiju u elektromagnetske valove i obrnuto.

Antene se mogu podijeliti u više vrsta.

Jedna od osnovnih podjela je na uskopojasne i širokopojasne. Osim ove podjele, antene se dijele na dugovalne odašiljačke antene, kratkovalne antene, električni dipol, ultrakratkovalne antene, mikrovalne antene, plošne antene i aktivne antene. Sami nazivi ovih antena nam svakako govore da se radi o visokoj tehnologiji, a kada se radi o visokoj tehnologiji, jasno je da se radi o pravoj stvari. Upravo to je jedan od razloga zašto trebate za sebe odabrati satelitsku antenu i “hvatati” programe iz cijelog svijeta preko vašeg tanjura.

Satelitske antene se postavljaju na zidove ili krovove naših kuća. Najvažnija karakteristika satelitskih antena jeste ogroman raspon programa koje prima, ali i visoka kvaliteta slike koju dobivamo na našim ekranima. Recimo zemaljske antene ni u kom slučaju nemaju taj izbor programa koje vam mogu priuštiti pa je stvar jasna – satelitska antena je broj jedan kada se govori o prijemnicima slike. Treba navesti da ni kabelske televizije nemaju taj luksuz da mogu primiti veliki broj kanala kao sateliti.

Zanimljivo je spomenuti da je prvi satelitski signal prenesen iz starog kontinenta u Ameriku preko satelita nazvanog Telstar i to sada već davne 1962. godine. Zatim su uslijedili sve češći i kvalitetniji signali, da bismo dobili ovo što imamo danas – vrhunsku tehnologiju koja obiluje TV kanalima. Dakle možemo reći da je glavni razlog korištenja satelita upravo raznovrsnost i kvaliteta slike koju dobivamo instaliranjem tanjura na naš krov ili na zid naše kuće. Iako je televizija ponešto izgubila nevjerojatnim razvitkom interneta, možemo sa sigurnošću reći da satelit ostaje važan i pouzdan temelj u svijetu koji zavisi od komunikacije.